Westerman flag nl Westerman flag en Westerman flag de Westerman flag cn Westerman flag vi
VẬN TẢI VÀ HẬU CẦN LÀ NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI

Về chúng tôi:

Westerman kết hợp các phương thức đường bộ, đường sắt, đường biển và đường thủy nội địa để cung cấp giải pháp vận chuyển hiệu quả nhất. Từ nhà kho ở Nieuwleusen và tàu cảng ở Hasselt, chúng tôi phân phối và vận chuyển trong Hà Lan và khắp châu Âu.

Đọc thêm

Westerman Groep

144 xe tải 350 nhân viên
32928 TEU sức chứa tàu cảng sà lan một năm 36320 diện tích lưu trữ một năm